หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
นางสาวกันทณา เกียรติดำรงค์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์
เทศบาลตำบลบ้านใหม่
www.banmaicity.go.th
วิสัยทัศน์ ทต.บ้านใหม่
''ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภูมิทัศน์สวยงามและปลอดภัย''
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านใหม่
วิสัยทัศน์ ทต.บ้านใหม่
''ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ภูมิทัศน์สวยงามและปลอดภัย''
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านใหม่
วัดบางทราย
วัดบ้านใหม่
ศาสนสถานแหล่งรวมศรัทธาของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.บ้านใหม่
เทศบาลตำบลบ้านใหม่
1
2
3
4
5
 
// ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.บ้านใหม่ จ.พิษณุโลก ค่ะ //
 
 
 
 
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ มีพื้นที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ อำเภอ เมืองพิษณุโลก ทางด้านทิศใต้ของจังหวัดพิษณุโลก บนทางหลวงจังหวัด หมายเลข 1063 สายพิษณุโลก – บางกระทุ่มมีพื้นที่ทั้งหมด จำนวน 949.38 ไร่ หรือ 1.519 ตารางกิโลเมตร
 
 
ประชากรทั้งสิ้น 1,891 คน
  ชาย 922 คน คิดเป็นร้อยละ 48.76
  หญิง 969 คน คิดเป็นร้อยละ 51.24
มีความหนาแน่นเฉลี่ย 1,244 คน / ตารางกิโลเมตร
ครัวเรือนทั้งสิ้น 708 ครัวเรือน
 
 
 
ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ
  เกษตรกรรม 20% รับราชการ 10 %
  ค้าขาย 50 % ธุรกิจส่วนตัว 5 %
  รับจ้างทั่วไป 15 %    
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลวัดพริก อำเภอเมืองพิษณุโลก
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมืองพิษณุโลก  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมืองพิษณุโลก