หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการให้ความรู้ผู้ปกครองในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการให้ความรู้ผู้ปกครองในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการให้ความรู้ผู้ปกครองในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ด้านการจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุโครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถมอเตอร์ไซค์ หมายเลขทะเบียน ขกว 789 พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมพร้อมตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ เลขครุภัณฑ์ 024-52-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 26