หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการก่อสร้างซุ้มพระพุทธรูปเนื้อเรซิ่น หน้าตักกว้างไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ตามโครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกพื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม ให้แก่โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อโคมไฟฟลัดไลท์ LED 200 W จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2564 ]ซื้อลวดตาข่าย ขนาดตา 6 หุน สูง 120 ซม. จำนวน 2 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2564 ]ซื้อสายไฟแกนเดียว THW ขนาด 11.5 SQ.MM จำนวน 1 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาขุดลอกท่อและรางระบายน้ำ ตั้งแต่ ซอย 1 ถึงซอย 3 และถนนเทศบาลซอย 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2562 ]

  (1)     2