หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
นางสาวกันทณา เกียรติดำรงค์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์
เทศบาลตำบลบ้านใหม่
www.banmaicity.go.th
วิสัยทัศน์ ทต.บ้านใหม่
''ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภูมิทัศน์สวยงามและปลอดภัย''
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านใหม่
วิสัยทัศน์ ทต.บ้านใหม่
''ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ภูมิทัศน์สวยงามและปลอดภัย''
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านใหม่
วัดบางทราย
วัดบ้านใหม่
ศาสนสถานแหล่งรวมศรัทธาของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.บ้านใหม่
เทศบาลตำบลบ้านใหม่
1
2
3
4
5 
// ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.บ้านใหม่ จ.พิษณุโลก ค่ะ //
 
 
     
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใหม่เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซ [ 31 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 14 
สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่มาติดต่อราชการ [ 27 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 9 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เรื่อง จ้างออกแบบงานก่อสร้าง จำนวน 18 โครงการ ของเทศบาล [ 24 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 24 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เรื่อง แท่นขายของในตลาดสดเทสบาลตำบลบ้านใหม่ว่าง ประจำปี [ 24 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 9 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใหม่เรื่อง ยกเลิกประกาศจ้างออกแบบงานก่อสร้าง จำนวน 18 โครงกา [ 23 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 12 
มาตราการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัด [ 23 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 9 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เรื่อง จ้างออกแบบงานก่อสร้าง จำนวน 18 โครงการ ของเทศบาล [ 17 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 17 
ประกาศยกเลิกการจัดโครงการและกิจกรรมของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบา [ 13 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 37 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมเขื่อนบันไดเ [ 3 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 16 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 3 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 173 
รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 24 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 22 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือนมกราคม 2563 [ 5 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 44 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านใ [ 27 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 24 
ขยายเวลาดำเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน [ 16 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 27 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือนธันวาคม2562 [ 3 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 37 
     
ทต.ห้วยแก้ว เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ท่าตาล วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม ได้ปฏิบัต [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่าตาล ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ เช็ดล้าง ทำความสะอาดสถานที่ต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กา [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
 
 
 
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้านใหม่
วัดบ้านใหม่
 
 
   
สอบถามตำแหน่ง (30 มี.ค. 2563)    อ่าน 1624  ตอบ 2  
ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (31 ม.ค. 2563)    อ่าน 39  ตอบ 0  
ขอสอบถามตำแหน่งว่างคะ (27 ม.ค. 2563)    อ่าน 48  ตอบ 0  
การปรับปรุงข้อมูล (29 ก.ค. 2562)    อ่าน 133  ตอบ 0  
ทต.มีนโนบายอย่างไรในการกำจัดสุนัขจรจัดในพื้นที่เขตเทศบาลซึ่งขณะนี้มีจำนวนมากและไ (17 มิ.ย. 2561)    อ่าน 963  ตอบ 1  
ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดพิษณุโลก ด้วยครับ (17 มี.ค. 2561)    อ่าน 1635  ตอบ 1  
สอบถามตำแหน่ง (11 พ.ย. 2559)    อ่าน 1364  ตอบ 1  
เช็คที่นั่งว่าง หรือ ซื้อ/จอง/ ตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ ได้ง่ายๆผ่านเน็ต ชำระเงินผ่านเ (11 พ.ย. 2559)    อ่าน 1230  ตอบ 1  
ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดพิษณุโลก ด้วยครับ (2 มิ.ย. 2559)    อ่าน 2316  ตอบ 0  
สอบถามตำแหน่งว่าง (16 ธ.ค. 2558)    อ่าน 1988  ตอบ 0  
 
 
เลื่อนการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2563 ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. LPA ปี 2563 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2503 ลว 8 เม.ย. 63 [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
รายงานผลการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2501 ลว 8 เม.ย. 63 [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
เร่งรัดการดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว งปม. ปี 63 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 226 ลว 8 เม.ย. 63 [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
ขยายระยะเวลาการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วงงานภาครัฐ ประขจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว 225 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563 [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
โครงการประกวดรางวัล Thailand Rabies Awards 2020 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2491 ลว 8 เม.ย. 63 [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 10 
ขอความอนุเคราะห์รวบรวมแผนงานโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2487 ลว 8 เม.ย. 63 [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 52 
การจัดการมูลฝอยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 ที่ พล 0023.3/ว 2488 ลว 8 เม.ย. 63 [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 24 
แจ้งแนวทางการปฏิบัติบัติการดำเนินการภายหลังหนว่ยงาานบอกเลิกสัญญาซื้อหรือจ้่าง ที่ พล 0023.5/ว 224 [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 38 
แจ้งแนวทางการดำเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรือ อุปกรณ์การแพทย์ ที่ พล 0023.5/ว 223 [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 69 
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2563 ที่ พล 0023.5/ว222 ลว. 7เมษายน 63 [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 18 
กาณโอนเงินจัดสรร งปม.รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 3 ที่ พล 0023.5/ว2467 ลว 7 เมษายน 63 [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 75 
การโอนเงินที่จัดเก็บตามกฏหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ให้แก่ อบจ. ที่ พล 0023.5/ว 2464 ลว 7 เมษายน 63 [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 26 
การโอนเงินจัดสรร งปม พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนุบสนุนศูยน์เด็กเล็กไตรมาสที่ 3 เม.ย-มิ.ย 63 ที พล 0023.5/ว2463 ลว 7 เมษายน 63 [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 84 
การจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2462 ลว 7 เม.ย. 63 [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 34 
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ อบจ. ที่ พล 0023.5/5494 ลว. 7 เม.ย. 63 [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 55 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ พล 0023.5/5493 ลว. 7 เม.ย. 63 [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 43 
การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2 ที่ พล 0023.5/5485 ลว. 7 เม.ย. 63 [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 56 
ขอรับการสนับสนุนงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปี 2562 ไปพลางก่อน สำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562/63 ที่ พล 0023.3/ว 2443 ลว 7 เม.ย. 63 [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 56 
การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.3/ว 2412 ลว 3 เม.ย. 63 [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 45 
การตั้งด่านตรวจหมุ่บ้านเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 276 
 
โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1076  [ 7 เม.ย. 2563 ]
การให้ความช่วยเหลือจ้างงานและส่งเสริมอาชีพจากผลกระทบมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2073 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3]  [ 7 เม.ย. 2563 ]
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกัน ควบคุมและกำจัดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1065 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 เม.ย. 2563 ]

 
 
 
 
 
 

ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว  
 
 
 
 
  คุณมีความพอใจในการติดต่อราชการกับเทศบาลตำบลบ้านใหม่แค่ไหน
  พอใจมากที่สุด
  พอใจ
  พอใจปานกลาง
  ธรรมดา
  ไม่ดี
  ไม่ดีอย่างมาก
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 19 ก.ย. 2556
 
  เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65230
  โทรศัพท์ : 055-386-151-2
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลบ้านใหม่
  จำนวนผู้เข้าชม 3,648,705 เริ่มนับ 19 ก.ย. 2556 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
สายตรงนายก
โทร. 093-1308558
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10