หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
รายงานการประชุมสภา
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 28 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 31 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 55  
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 31 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 37  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 30 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 41  
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 11 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 25  
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 28 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 33  
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 27 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 43  
 
ประกาศผลการเลือกเลขานุการสภาเทศบาล [ 25 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 44  
 
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ-สมัยแรก-ประจำปี-2564 [ 25 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 42  
 
ประกาศผลการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม [ 25 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 39  
 
  (1)     2      3