หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
รายงานทางการเงิน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 [ 8 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 50  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เรื่องรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563 [ 24 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 80  
 
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2562 [ 15 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 91  
 
-รายงานทางการเงิน- [ 30 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 121  
 
  (1)