หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 28  
 
รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ .2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 22  
 
รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ .2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 [ 8 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 22  
 
รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ . 2564 [ 8 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 [ 8 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 21  
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาส 2 [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 44  
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาส 1 [ 5 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 48  
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ไตรมาส 4 [ 9 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
รายงานสรุปผลการใข้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 62 - มีนาคม 63) [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 78  
 
  (1)     2