หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาส 2 [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาส 1 [ 5 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ไตรมาส 4 [ 9 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานสรุปผลการใข้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 62 - มีนาคม 63) [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 55  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินการรายไตรมาส (ไตรมาส 3 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินการรายไตรมาส (ไตรมาส 2 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 14 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินการรายไตรมาส (ไตรมาส 1 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
-งบแสดงรายรับ-รายจ่าย- [ 30 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 62  
 
  (1)