หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์ มาตราการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ [ 9 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 28  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่หน้าที่ [ 24 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 25  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 24 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เรื่องเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต [ 24 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เรื่องค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กร [ 24 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 19  
 
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 29 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 39  
 
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 86  
 
ประกาศหลักเกณฑ์ มาตร และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 85  
 
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานของเทศบาล [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 107  
 
ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 94  
 
  (1)     2      3