หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
แผนอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2 [ 6 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 4  
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1 [ 7 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 11  
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่4 [ 12 ก.ค. 2565 ]  อ่าน : 16  
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่3 [ 8 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 20  
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่2 [ 6 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 21  
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่1 [ 8 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติตำบลบ้านใหม่ เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ.2556 [ 21 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 19  
 
บันทึกหลักการและเหตูผลประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เรื่อง ตลาด พ.ศ.2543 [ 21 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 19  
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เรื่องควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2543 [ 21 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 20  
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2543 [ 21 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 21  
 
  (1)     2      3