หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
สถิติ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ข้อมูลสถิตการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พืการ ผู้ป่วยเอดส์ (รายใหม่) [ 25 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 36  
 
สถิติการให้บริการทะเบียนหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร [ 8 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 35  
 
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 15 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 36  
 
สถิติผู้มายื่นขออนุญาต ก่องสร้าง เคลื่อนย้ายอาคาร เทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 14 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 26  
 
บัญชีรายชื่อผู้ที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 69  
 
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-ประจำปีงบประมาณ-2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 56  
 
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพคนพิการ-ประจำปีงบประมาณ-2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 48  
 
-สถิติ- [ 30 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 122  
 
  (1)