หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายจักรวาล วัฒนากุล
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านใหม่
โทร : 089-6444464
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางมะลิ นาคคล้าย
รองปลัดเทศบาล
โทร : 0900584919
นางสาววสุ ธาราศิริวัฒน์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 0910320396
นางนิลวรรณ บัวฉ่ำ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-5386344
นายสยาม ขันทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0825070198
นางเอื้อมพร ลิ้มตระกุล
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 0817072074
นางวาสินี ศิริมา
ผู้อำนวยการกองศึกษา
โทร : 0844713219
 
 
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน